Pengumuman Daftar Dosen Pembimbing Skripsi tahun 2018/2019

  • -

Pengumuman Daftar Dosen Pembimbing Skripsi tahun 2018/2019

Category : Uncategorized

 

DATA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 2018
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
         
No. Nama Mahasiswa Program Studi Nama Pembimbing
Pembimbing 1 Pembimbing 2
1 Putri Diah Lidyawati PBI Adi Isma, M.Pd Iin Widya Lestari, M.Pd
2 Lina Ardiyanti PBI Adi Isma, M.Pd M. Fathoni, M.pd
3 Ahmad Khudori PBI Adi Isma, M.Pd Edi Suwandi, M.Pd
4 Kurniaka Insyanatun PBI Iin Widya Lestari, M.Pd Adi Isma, M.Pd
5 Fatimatuz Zahro PBI Iin Widya Lestari, M.Pd M. Fathoni, M.pd
6 Retno Dwi Utari Ningrum PBI M. Fathoni, M.pd Iin Widya Lestari, M.Pd
7 Yusrotun Nisa’ PBI M. Fathoni, M.pd Khoirul Wafa, M.Pd
8 Ifa Afiana PBI Khoirul Wafa, M.Pd Ahmad Tauchid, M.Pd
9 Astari Fatma Utami PBI Khoirul Wafa, M.Pd Ahmad Tauchid, M.Pd
10 S. Mutammimah PBI Ahmad Tauchid, M.Pd Edi Suwandi, M.Pd
11 Achmad Muzaka PJKR B Nurman Ramadhan, M.Pd Naning Kurnia Wati, M.Pd
12 Muslimin PJKR A Galang Baqiyudin, M.Pd Astrid Chandra Sari, M.Pd
13 Dwi Susanto PJKR A Galang Baqiyudin, M.Pd Naning Kurnia Wati, M.Pd
14 Alfian Dwi Prasetyo PJKR A Galang Baqiyudin, M.Pd Astrid Chandra Sari, M.Pd
15 M. Lutfil Hakim PJKR A Olivia Dwi Cahyani, M.Pd Naning Kurnia Wati, M.Pd
16 Saripan PJKR B Olivia Dwi Cahyani, M.Pd M. Ivan Ariful Fathoni, M.Si
17 Dwi Ari Susanto PJKR A Hasan Saifuddin, M.Pd M. Ivan Ariful Fathoni, M.Si
18 Muhamad Fauzi PJKR A Hasan Saifuddin, M.Pd Auliyaur Rochim, M.M
19 Abdur Rohman PJKR A Hasan Saifuddin, M.Pd Auliyaur Rochim, M.M
20 Muhammad Zamroni Hanif PJKR A Benny Widya Priadana, M.Pd M. Yusuf Efendi, M.A
21 Fi Insa Al Ghofur PJKR A Benny Widya Priadana, M.Pd Astrid Chandra Sari, M.Pd
22 Edi Setyanto PJKR A Benny Widya Priadana, M.Pd M. Yusuf Efendi, M.A
23 Muhammad Sholihudin PJKR A Rohmad Apriyanto, M.Pd Wahyu Setia Kuscahyani Putri, M.Kes
24 Muh Nur Ishar PJKR A Rohmad Apriyanto, M.Pd Zeti Novitasari, M.Pd
25 Muhamad Syaifudin PJKR A Hilmy Aliriyad, M.Pd Iqbal Tawakkal, M.Pd
26 M. Choyim Al Amin PJKR A Wahyu Setia Kuscahyani Putri, M.Kes Iqbal Tawakkal, M.Pd
27 Triyyani Aprillia BK Septiani Zaroh, M.Pd Nurman Ramadhan, M.Pd
28 Elis Ni’,atur Rohmah BK Septiani Zaroh, M.Pd Olivia Dwi Cahyani, M.Pd
29 Siti Dewi Agustina Masruroh BK Septiani Zaroh, M.Pd Rohmad Apriyanto, M.Pd
30 Luluk Ainun Ni’mah BK Zeti Novitasari, M.Pd Hilmy Aliriyad, M.Pd
31 Ali Ahsanul Kholiqin BK Zeti Novitasari, M.Pd Wahyu Setia Kuscahyani Putri, M.Kes
32 Muhammad Adib Asrori BK Yunita Dwi Setyoningsih, M.Pd Nurman Ramadhan, M.Pd
33 Khusnul Khotimah BK Yunita Dwi Setyoningsih, M.Pd Hilmy Aliriyad, M.Pd
DATA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 2018
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
         
No. Nama Mahasiswa Program Studi Nama Pembimbing
Pembimbing 1 Pembimbing 2
1 JEFRI RUSDIANSYAH TI Rahmad Irsyada, M.Pd. Sahri, M.Pd.I.
2 IMAM FAUZI TI Rahmad Irsyada, M.Pd. Sahri, M.Pd.I.
3 NUR QUTSIATIN TI Rahmad Irsyada, M.Pd. Ita Aristia Sa’ida, M.Pd.
4 MOHAMMAD CAHYO DWI UTOMO TI Hastie Audytra, S.Kom., M.T. Ita Aristia Sa’ida, M.Pd.
5 RANI FAHRIYANTI PUTRI TI Sunu Wahyudhi, M.Pd. Miftachul Choiri, M.Pd.I.
6 HARIYANTO TI Sunu Wahyudhi, M.Pd. Miftachul Choiri, M.Pd.I.
7 LAILATUL MU’ANISSA TI Hastie Audytra, S.Kom., M.T. Ita Aristia Sa’ida, M.Pd.
DATA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 2018
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
         
No. Nama Mahasiswa Program Studi Nama Pembimbing
Pembimbing 1 Pembimbing 2
1 Eka ayu Meylanda FARMASI Ainu Zuhriyah, M.Pd. Nawafila Februyani, M.Si.
2 Muhimmatul K FARMASI Nawafila Februyani, M.Si. Hadiyatul Lilfitriyani, S.K.M., M. Kes
3 Brillia Yaumadini FARMASI Ayu Sekarini, M.Farm. Ainu Zuhriyah, M.Pd.
4 Siti Mastiah FARMASI Ayu Sekarini, M.Farm. Nawafila Februyani, M.Si.
5 Yuyun Dewi FARMASI Nawafila Februyani, M.Si. Abdul Basith, M.Pd.
6 Indah Setya FARMASI Ainu Zuhriyah, M.Pd. Hadiyatul Lilfitriyani, S.K.M., M. Kes

Keterangan:

1. Bagi mahasiswa yang sudah daftar namun namanya belum tercantum di pengumuman berarti belum mengumpulkan berkas pendaftaran di TU.
2. Bagi mahasiswa yang belum mendaftar, pendaftaran di buka pada tanggal 3 Desember s/d 8 Desember 2018 di website unugiri.ac.id dan mengumpulkan berkas pendaftaran sampai tanggal 8 Desember 2018.

Panitia Skripsi UNUGIRI 2018/2019